Державні програми та проекти

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ

 Указ
Президента України

  Про Національний план дій на 2012 рік

щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки

"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
№ 956 від 17 серпня 2011 року

  Про затвердження Державної цільової

національно-культурної програми створення

єдиної інформаційної бібліотечної системи

"Бібліотека - XXI"

 

Міністерство фінансів України

Міністерство культури і туризму України

НАКАЗ

01.10.2010  № 1150/41

Про затвердження Типового переліку

бюджетних програм та результативних

показників їх виконання для місцевих

бюджетів у галузі «Культура»

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 вересня 2009 р. N 1228-р

Київ

 Про схвалення Концепції Державної
цільової програми підтримки та розвитку
читання на період до 2015 року

 

Проекти

СХВАЛЕНО

Законом України

від "__" _______ 2012 р. № ___

КОНЦЕПЦІЯ

гуманітарного розвитку України на період до 2020 року