НОВИНИ ТА ПОДІЇ

11 липня – Всесвітній день народонаселення

09-07-2020 Щороку 11 липня з ініціативи Ради Програми розвитку ООН у 1989 році, відзначається свято Всесвітній день народонаселення (рішення ПРООН 89/46). Ведучи відлік від 11 липня 1987 року, коли чисельність населення світу перетнула позначку 5 мільярдів мешканців, цей День має на меті загострити увагу на невідкладності та важливості питань, пов'язаних з народонаселенням, зокрема, в контексті планів і програм загального розвитку та необхідності пошуків розв'язання цих проблем.

Станом на 1 січня 2014 року чисельність населення Землі перевищила 7 мільярдів осіб, і буде рости не менше, ніж на 78 мільйонів чоловік щороку. За оцінками ООН, у 2050 році чисельність населення Землі становитиме майже 9 мільярдів осіб.

На жаль, в Україні спостерігається протилежна тенденція – з кожним роком кількість населення зменшується. За даними Державної служби статистики, станом на 1 травня 2018 року, чисельність населення в Україні становила 42300,7 тис. осіб, що дорівнює 0,55% від загальної її кількості на планеті.

Невтішні прогнози, на жаль, мають під собою серйозне підґрунтя. У нас один з найвищих у Європі показник смертності. І, що особливо небезпечно, смертність є стабільно високою серед молоді. Наркоманія, алкоголізм, незбалансоване харчування породжують безліч супутніх їм хвороб. Українське суспільство ніяк не вибереться із затяжних соціальних та демографічних криз. Мільйони наших співвітчизників змушені виїжджати на заробітки за кордон. Чимало з них виконують там найбруднішу, найважчу роботу. У таких умовах розвалюються сім’ї, зазнає найтяжчих випробувань цих людей. Молоді родини не хочуть або просто бояться народжувати більше однієї дитини.

Таким чином, Україна посідає 32 місце за чисельністю населення у світі. Цікаво, що у 1919 році, за часів УНР, Україна посідала 10 місце, у 1955 – 14-те, у 2000 – 25-те. За їхніми розрахунками, кількість населення нашої держави не зросте, а, навпаки, зменшиться на 30–40 відсотків.

XXI століття може стати викликом людству, якого ще не знала світова історія. Всі основні глобальні проблеми людства так чи інакше пов’язані зі зростанням населення планети небаченими раніше темпами. Це негативно позначається на земних ресурсах і навколишньому середовищі, часто зводячи нанівець зусилля, спрямовані на розвиток. Організація Об’єднаних Націй різними способами аналізує співвідношення між населенням і розвитком, роблячи останніми роками особливий акцент на правах жінок і важливості підвищення їхнього статусу, оскільки ця проблема має стати ключовою у досягненні прогресу в соціально-економічному розвитку.

У фонді нашої бібліотеки є матеріали, що знайомлять про це свято. 

Кислий, О. Є. Демографічний вимір історії / О. Є. Кислий. – Київ : Арістей, 2005. – 328 с.

Глобальні процеси сучасності потребують перегляду старої, заснованої на концептуальних засадах епохи Відродження схеми розвитку людини і суспільства. Автор, використовуючи новітні досягнення археології та історії у цілому, економіки, філософії, соціології, максимально пов’язує у цілісну модель дослідження відтворення життя у найширшому розумінні термінів.

 

 

 

Населення України. Імперативи демографічного старіння / Національна академія наук України ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи ; Фонд ООН в галузі народонаселення. – Київ : [ВД "АДЕФ-Україна], 2014. – 285 с. : схем.

Монографія присвячена висвітленню низки актуальних питань, що стосується глобального процесу демографічного старіння: еволюції  про феномен старіння, новітніх особливостей перебігу цього процесу та його перспектив, специфіки способу життя та соціально-економічного становища літніх осіб.

 

Муромцева, Ю. І. Демографія : навчальний посібник / Ю. І. Муромцева ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2018. – 300 с. : схем.

Посібник грунтується на сучасному розумінні демографічної науки та містить різноманітну інформацію щодо процесів відтворення населення в Україні і світі.

 

 

 

 

Романцов, В. О. Як населення Радянського Союзу змінювало національну чисельність і користування рідною мовою : 1926-1989 / В. О. Романцов. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2013. – 175 с. : портр.

Автором висвітлюються численні праці з демографії на основі переписів населення проаналізовано, як змінювались національна чисельність і ставлення до користування рідною мовою у населення республік Радянського Союзу.

 

 

 

Козловський, С. В. Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку / С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур, А. В. Непиталюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2019. – № 10. – С. 14-19.

У статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва.

 

Крімер, Б. О. Трансформація народжуваності в Україні на ранніх етапах демографічного переходу / Б. О. Крімер // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 67-81 : рис., табл.

 

Запрошуємо до бібліотеки для ознайомлення з цією та іншою літературою.